Logo
 • Porath Produktion AB
 • Sveavägen 33, C/O Vox PR
 • 111 34 Stockholm
 • + 46 (0)70 601 07 98
 • pauline@porathproduktion.se

Ditt möte är vårt jobb från idé till genomförande i minsta detalj

En kreativ idé

När du kontaktar oss kommer vi bland annat att fråga:

 • Varför ska mötet äga rum?
 • Vilket budskap ska kommuniceras?
 • Vilka är målgruppen?
 • Vad står varumärket för?

Utifrån svaren arbetar vi sedan fram en kreativ idé och ett kostnadsförslag som vi presenterar för dig. När vi är överens går vi vidare.

Vi håller det vi lovar, i tid

Allt ifrån planering till genomförande. Du får:

 • Projektplan
 • Detaljerade offerter
 • Noggrann budgetuppföljning
 • Löpande avstämning under planering
 • Väl regisserade genomföranden
 • Uppföljnings- och utvärderingsmöte